Bli medlem i Nesttunvassdragets venner.

Nesttunvassdraget er elven som renner gjennom Nesttun og ut i Hopsfossen, med alle kilder og tilløp. Vassdraget har en interessant historie som kraftkilde for industrien som ble bygget opp på Nesttun på slutten av 1800-tallet. Langs elven finner vi mange kulturminner fra denne perioden. Også kulturminner knyttet til annen bruk som for eksempel vaskeplasser og broer finner vi langs vassdraget. Elven er også i dag en viktig, men uutnyttet ressurs som gir muligheter for rekreasjon og opplevelser. Elvebreddene er viktige deler av grøntstrukturen i det ellers tett utbygde Nesttun området.

Foreningen Nesttunvassdragets venner er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening som ved frivillig innsats arbeider for at de store kulturhistoriske verdier samt miljø- og naturkvaliteter som er knyttet til Nesttun vassdraget blir ivaretatt og gjort tilgjengelig for allmennheten. Vårt mål er å gjøre byens vannmiljø til et profilelement i byutviklingen for nåværende og kommende generasjoner.

Medlemstype Pris
Barn og ungdom 50,00 Til Innmelding
Firma 150,00 Til Innmelding
Forening 150,00 Til Innmelding
Pensjonist 50,00 Til Innmelding
Skole - Barnehage 150,00 Til Innmelding
Voksen 100,00 Til Innmelding